Pomoc psychologiczna

DRODZY RODZICE!!!

 

Informujemy, że w zakresie pomocy psychologicznej dodatkowe wsparcie mogą Państwo uzyskać:

  1. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy dzieciom siłę,

  2. Telefon zaufania całodobowy, 7 dni w tygodniu SOS 800 12 12 12 przy biurze Rzecznika Praw Dziecka,

  3. Czat internetowy na stronie Rzecznika Praw Dziecka: www.brpd.gov.pl