Wycieczka do parku

Dnia 11 września 2017 r. w piękny, słoneczny dzień udaliśmy się do parku. Przy okazji powtórzyliśmy sobie zasady przechodzenia przez ulicę, chodzenia po chodniku oraz przypomnieliśmy sobie poznane wcześniej znaki drogowe. Głównym celem wycieczki było utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości otaczającej przyrody, życia roślin i zwierząt . Wycieczka dostarczyła dzieciom wielu wrażeń i stała się bogatym źródłem wiedzy o przyrodzie.

Podążając alejkami parku dzieci miały możliwość utrwalenia nazw drzew, zebrania ciekawych okazów przyrodniczych  do kącika przyrody w sali przedszkolnej oraz utrwalenia znajomości zasad zachowania się w parku. W parku oglądaliśmy i karmiliśmy kaczki. Następnie poszliśmy na plac zabaw. Zabawa była super. Zadowoleni wróciliśmy do przedszkola.

 

Free Lightbox Gallery