Zwrot kosztów

W związku z zamknięciem przedszkola

od 16 do 27 marca br.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję,

że w miesiącu kwietniu zostanie zwrócona

w postaci odpisu połowa opłaty stałej

i za 10 lub 12 dni koszty wyżywienia.