Witamy na stronie Niepublicznego Przedszkola

"PROMYCZEK" w Jarocinie,

prowadzonego przez Stowarzyszenie

Wychowawczo-Opiekuńczo-Dydaktyczne.

NASZE PRZEDSZKOLE:

  • Stwarza warunki do rozwoju osobowości każdego dziecka.
  •  Proponuje dzieciom interesujące formy spędzania czasu.
  •  Uczy ogólnej kultury i zasad dobrego wychowania.
  •  Rozwija samodzielność i poczucie odpowiedzialności dzieci.
  •  Rozwija poczucie solidarności i pomagania sobie nawzajem.
  •  Przygotowuje dzieci do szkoły.