O przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" prowadzone przez Stowarzyszenie Wychowawczo-Opiekuńczo-Dydaktyczne "Promyczek" działa od września 2001 roku po likwidacji Publicznego Przedszkola nr 3.

Budynek przedszkolny usytuowany jest w najstarszej części osiedla Tumidaj i liczy ponad 100 lat. Otoczony jest ogrodem, który został wyposażony w drewniany sprzęt do zabaw dzieci. W miarę posiadanych środków finansowych zostały przeprowadzone remonty i modernizacje placówki. Systematycznie zakupujemy nowe zabawki oraz pomoce dydaktyczne.

Kadra pedagogiczna jest dobrze wykwalifikowana, posiada wykształcenie pedagogiczne przedszkolne oraz dodatkowe kwalifikacje: arteterapię, oligofrenopedagogikę, terapię pedagogiczną z pedagogiką specjalną, informatykę. Nauczycielki uczestniczą w wielu warsztatach i kursach doskonaląc swój warsztat pracy, jednocześnie podnosząc jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Na terenie przedszkola odbywa się wiele imprez i uroczystości tworzących obrzędowość i tradycje przedszkola. Dzieci mogą zaprezentować swoje umiejętności i zdolności artystyczne na licznych wystawach swoich prac, w przedstawieniach teatralnych oraz przeglądach piosenki dziecięcej, konkursach: plastycznych i recytatorskich.

W naszej ofercie edukacyjnej bardzo ważnym czynnikiem jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Odwiedzamy oraz zapraszamy do nas przedstawicieli różnych instytucji m.in. policji, straży miejskiej, straży pożarnej, itp.

Dużą rolę w planowaniu pracy odgrywają rodzice. Bardzo liczymy się z ich zdaniem. Nastawieni jesteśmy na współpracę i zaangażowanie rodziców. Organizujemy w tym celu warsztaty, zajęcia otwarte, spotkania, zapraszamy na uroczystości przedszkolne. Służymy pomocą w sprawach wychowawczych poprzez kontakty indywidualne oraz pedagogizację w naszej gazetce pt. "Promyczkowe Wieści".
Działając w atmosferze serdeczności i bezpieczeństwa zapewniamy każdemu dziecku okazję do wspólnej zabawy i przeżyć z nastawieniem na postęp w zachowaniu wychowanka.