Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19 w Przedszkolu Promyczek

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród
dzieci, rodziców i pracowników Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Jarocinie
w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z
25 sierpnia 2020 r.
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników
przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.

Czytaj więcej: Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19 w Przedszkolu Promyczek

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE (od 01.09.2021 r.)

 Ze względu na obniżoną liczebność dzieci w grupach oraz rosnące koszty utrzymania od 1 września br. wzrasta opłata stała, koszty wyżywienia pozostają bez zmian.
Nie będą dzieci mogły przynosić swojego śniadania, tylko opcja ze śniadaniem przedszkolnym.
Przedszkole będzie czynne do godziny 16.00.
Odpłatność za przedszkole do 15 każdego miesiąca tylko przelewem na konto.